"U klaagt over uw lichaam, maar misschien klaagt uw lichaam wel over u"

WAT KUNT U VERWACHTEN?

De eerste afspraak bestaat uit een uitgebreide intake.
Dit zal ongeveer een uur in beslag nemen. 
U kunt aangeven wat de voornaamste klachten zijn en vooral wat u in de toekomst wilt bereiken en wat uw verwachtingen zijn. Kortom: er worden doelstellingen geformuleerd.
Er zullen u veel vragen gesteld worden en vaak zult u ook enkele vragenlijsten moeten invullen. Afhankelijk van uw klachten wordt er ook een onderzoek uitgevoerd.
 
Als wij alle benodigde informatie hebben, dan wordt er een analyse gemaakt. U krijgt hiervan een verslag. Hierin staan de belangrijkste oorzaken die uw klachten in stand houden en de aanbevelingen hoe dit te verbeteren. Wij zullen ook aangeven hoeveel vervolgsessies er nodig zijn om een goed resultaat te bereiken. Dit kan variëren van 1 tot maximaal 8 sessies. Natuurlijk kunt u, om wat voor reden dan ook, de therapie altijd eerder beëindigen.
Het kan ook voorkomen dat wij vinden dat onze aanpak niet voor u geschikt is. Uiteraard geven wij dit direct aan en volgen er geen verdere sessies.      

Nadat u uitgebreid uitleg heeft gekregen over uw klachten en over de te volgen weg naar herstel worden de vervolgsessies gestart.

In de vervolgsessies van ongeveer 45 minuten, worden er verschillende vaardigheden getraind. Dit kunnen lichamelijke-, mentale- en/of gedragmatige vaardigheden zijn. Het is de bedoeling, dat u thuis verder aan de slag gaat met de adviezen en de oefeningen die u krijgt. De oefeningen zijn allemaal goed in te passen in uw dagelijks leven en nemen geen uren in beslag.

Na de laatste sessie worden de resultaten geëvalueerd.